Containerruimte

Beste medebewoners,

Ondanks dat we herhaaldelijk melden dat de vuilcontainers in de drie containerruimtes alleen gebruikt mogen worden om huisvuil (in zakken) en papier in te gooien wordt daar toch niet altijd gehoor aan gegeven.

Het komt regelmatig voor dat afval los in de containers wordt gegooid of naast de containers worden gezet, zie bijgaande foto.

Om de containerruimte en de vuilcontainers schoon te houden verzoeken wij u daarom om al uw afval te verpakken in stevige vuilniszakken (geen pedaalemmerzakken). Verder vragen wij u om kartonnen dozen plat te maken, zodat de papiercontainers niet snel vol raken. Grofvuil dient u naar de stortplaats te vervoeren waarvoor elke bewoner een stadspasje heeft ontvangen.

Milieustraat Lodewijkstraat Eindhoven of Milieustraat Achtseweg Noord 41

Voor informatie over openingstijden zie website van Cure. Cure is verder telefonisch bereikbaar op 040 250 0130

Het bestuur.